Skip to main content

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu spoločných cezhraničných poľnohospodárskych investícií

Termín na podávanie žiadostí o dotáciu uplynul!

Začiatok podávania žiadostí
Koniec podávania žiadostí