Ugrás a tartalomra

FAQ

01. Be lehet nyújtani a Felhívás alapján több pályázatot is?

Pályázónként és egy megvalósítási helyen azonos tárgyban, egy pályázat nyújtható be.

02. Ugyanazon pályázó nyújthat-e be pályázatot mind a Baross-19-KMG mind pedig a Baross-19-KKV pályázati felhívás alapján?

Ugyanazon pályázó csak az egyik (vagy a Baross-19-KMG vagy a Baross-19-KKV) pályázati felhívásra nyújthat be pályázatot.

03. KKV pályázati kiírásának 5. pontjában a Jogosultsági feltételekben a "C" kategória leírását sajnos nem találtam. Ebben az esetben akkor úgy értelmeztem, hogy bármelyik kkv jogosult pályázni NACE főkategória figyelmen kívül hagyásával?

A C kategóriában bármelyik mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult pályázni, kivéve a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó KKV-kat.

04. Szeretnék egy kis traktor utáni ekét 2000 EUR értékben és gyümülcsfeldolgozó gépeket 10000 EUR értékben, mint egyéni vállalkozó. Pályázatban lehet-e így párosítva? Melyik kiírásba pályázzak?

A Baross-19-KMG kategóriában kell pályázni. Az eszközökre lehet így együtt pályázni, azonban majd a pályázati adatlapon meg kell jelölni, hogy melyik eszköz tartozik a mezőgazdasági termeléshez és melyik a mezőgazdasági termékek feldolgozásához.

05. Borászati technológia: A vagy B kategória… illetve melyik de minimis szabály alá esik? (mezőgazdasági, vagy általános?)

Mezőgazdasági (KMG)

06. Erdészeti fakitermeléssel kapcsolatos eszközök (pl. erdészeti csörlő) beszerzése a Baross-19-KKV pályázati felhívás C kategóriájába tartozik-e?

Igen

07. 70 22 NACE főkategória alatt vagyunk bejegyezve. Az Önök által kiírt jogosultsági feltételek közt a NACE főkategóriák alatti szereplő kategóriában viszont a 70.21 kód szerepel. „A“ kategóriában jogosult kérvényezők vagyunk e?

Az „A“ és a „B“ kategóriában nem a bejegyzéskor felvett statisztikai főkategóriát, hanem az adóbevalláson szereplő NACE kódot nézzük. Ha a beszerzendő eszköz(ök) nettó egységára az 1690 EUR-t meghaladja, akkor a C kategóriában pályázhat.

08. Ha már pályáztam a Baross-17 mezőgazdasági konstrukcióban, akkor nyújthatok be pályázatot?

Igen, de a 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdése szerint legfeljebb 25.000EUR de minimis keret osztható ki az egymást követő 3 pénzügyi évben bármely pályázónak, így a korábbi támogatást is figyelembe kell venni. Ha tehát Ön az előző kiírásban is nyertes projekttel rendelkezik, akkor legfeljebb az abban megítélt támogatási összeggel csökkentett összegre jogosult. (ha Ön nyert 15.000 EUR-t az elmúlt három évben, akkor legfeljebb 10.000 EUR támogatás ítélhető meg az Ön számára a jelen pályázatban)

09. Amennyiben olyan Kft. pályázik, amelynek 4 tulajdonosa van (mindegyik 25%-os részesedéssel), és ebből magángazdaként 2 tulajdonos sikeresen pályázott a Baross-17-MG pályázat keretében, ez a támogatás bele számítódik a jelen kiírásba?

Nem számít bele, mert nem kapcsolt vállalkozásokról van szó.

10. Pályázhat-e ugyanazon a címen bejegyzett két, külön mezőgazdasági vállalkozással rendelkező közvetlen családtag, amennyiben külön – külön megvalósítási hellyel rendelkeznek és pályázatuk tárgya is különböző?

Igen, pályázhat.

11. Pályázhat-e ugyanazon a címen bejegyzett két, külön mezőgazdasági vállalkozással rendelkező közvetlen családtag, amennyiben ugyanazon megvalósítási hellyel rendelkeznek, de pályázatuk tárgya különböző?

Igen, pályázhat.

12. Pályázhat külön-külön, két különálló őstermelő, ha igazoltan más helyen lévő földterületet művelnek meg, de közös a lakcímük?

Két külön vállalkozó, aki két külön területet művel jogosult önállóan egy-egy pályázatot benyújtani, ha az is teljesül, hogy nem ugyanabban a tárgyban pályáznak. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az eszközöknek önállóan is életképesnek kell lenniük, vagyis nem lehet fél traktor itt és fél traktor ott.

13. Teljesíti a feltételeket olyan Pályázó, aki 2018. évben alapította vállalkozását, rendelkezik a 2018. évi adóbevallással, azonban bevételei csupán a második félévi néhány hónap eredményei, így relatíve kisebb értékűek (3290 €)?

Igen, pályázhat. A pályázott támogatási összeg nem haladhatja meg a 3290 EUR-t.

14. A támogatás összege nem haladhatja meg a pályázó 2018. évi összes bevételét. Ez érvényes a KMG pályázókra is?

Nem érvényes.

15. Mit jelent az, hogy kapcsolt vállalkozás?

Két vagy több vállalkozás kapcsolódik egymáshoz, ha az alábbi kapcsolatok bármelyike fennáll:

·         az egyik vállalkozás a tulajdonosok vagy a tagok szavazati jogainak többségével rendelkezik egy másikban;

·         az egyik vállalkozásnak jogában áll, hogy a másiknak az igazgatási, irányító vagy felügyelő testületében a többséget kinevezze vagy visszahívja;

·         a vállalkozások közötti szerződés, vagy az egyik vállalkozás alapító okirata vagy társasági szerződése az egyiküket felhatalmazza arra, hogy meghatározó befolyást gyakoroljon a másik felett;

·         az egyik vállalkozás – megállapodás alapján – kizárólagos ellenőrzést gyakorolhat a tulajdonosok vagy a tagok szavazati jogainak többsége felett a másikban.

Azok a vállalkozások, amelyek egy magánszemély vagy (közösen fellépő) magánszemélyek egy csoportja révén ilyen jellegű kapcsolatban állnak, ugyancsak kapcsolt vállalkozásnak tekintendők, amennyiben tevékenységüket ugyanazon vagy szomszédos piacokon folytatják.

16. Esélyes-e a pályázati támogatásra két pályázó, ha az egyik egyéni vállalkozó, a másik pedig jogi személy, de ennek a cégnek a tulajdonosa és képviselője is az előbbi fizikai személy, aki szintén pályázna a támogatásra?

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó és egy jogi személy többségi tulajdonosa, akkor kapcsolt vállalkozásnak minősül, tehát csak az egyikük pályázhat.

17. Van két cég. Az egyikben „A” 50 %-ban tulajdonos, „B” és „C” 25 %-ban. Egy másik vállalkozás teljesen mással foglakozik, teljesen más címen van, a tulajdonos pedig 50-50%-ban „B” és „C”. Kapcsolt vállalkozásnak számít-e a két pályázó, pályázhat-e?

A fenti példában szereplő cégek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, mert hiába van közös tulajdonlás, egyrészt „A” nem tulajdonos a második Kft-ben, másrészt „B” és „C” csak 50%-kal és nem 50+1%-kal rendelkezik az első Kft-ben. Ahhoz, hogy kimondhassuk, hogy a két vállalkozás kapcsolt vállalkozás, alapvetően többségi tulajdonnal kellene rendelkeznie „B”-nek és „C”-nek (50+1%) az első cégben, és az első és második Kft-nek ugyanazon vagy szomszédos piacon kellene tevékenykednie. Tekintettel azonban arra, hogy csak 50%-kal rendelkeznek és nem ugyanazon vagy szomszédos piacon tevékenykednek, így pályázhat mindkét vállalkozás.

18. Pályázni szeretne egy egyéni vállalkozó a maga nevében, miközben 50%-os tulajdonos egy Kft-ben is, ahol a másik társ, aki szintén 50%-os részesedéssel bír, szeretne pályázni a Kft. nevében. A cég bejegyzett címe székhelye más, mint a tulajdonosoké.

Mindkét cég pályázhat. 

19. Két különálló kft különböző székhellyel, de ugyanazon személy tulajdonában (aki az ügyvezető igazgató is egyben) adhat e be pályázatot teljesen más jellegű eszközre más tevékenységi körben?

Ha nem ugyanazon vagy szomszédos piacon tevékenykednek, akkor igen.

20. Gyümölcsfeldolgozó gépeket szeretnék beszerezni (Magozó, aszaló, daráló, lekvárfőző) A Baross-17-ben, mint mezőgazdász pályáztam és jóváhagyásra került 15000 EUR. Pályázhat-e, mint KKV - 15000 EUR összegre?

A magozó, aszaló, daráló és lekvárfőző mezőgazdasági termény feldolgozásához kapcsolódó eszköznek minősül, így azokra csak a Baross-19-KMG kategóriában lehet pályázni, az Ön esetében maximum 10.000 EUR támogatási összegre.

21. Ha van egy építészeti tervező iroda (ebből van a legnagyobb bevétele), de az altevékenységei között van építőipari tevékenység, akkor pályázhat pl. markológépre?

Elméletileg igen,  a KKV felhívás C kategóriájában, azonban a pályázatában be kell mutatnia, hogy van olyan építőipari tevékenysége (referenciák és eszközállomány bemutatásával), amihez kell a markológép.

22. Pályázhat olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosai között önkormányzat is van?

Nem.

23. Pályázhat olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosai között polgármester is van?

Nem. Akkor sem, ha a polgármester kisebbségi tulajdonos.

24. A forgalmam 80000 EUR. 2018-ban tőkét vettem ki a vállalkozásból, így veszteséges. Pályázhatok-e?

A pályázási jogosultság forgalomhoz van kötve, nem nyereségességhez.

25. Az A kategóriában csak és kizárólag IT eszközökre lehet pályázni, vagy lehet azt, hogy IT+ egyéb eszköz? Pl: számítógép + irodaszék?

Az „A” kategóriában csak IT eszközökre lehet pályázni. Bútorra kizárólag a „B” kategóriában lehet pályázni.

26. Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázati felhívás kis- és középvállalkozások részére csak eszközbeszerzésre lehet pályázni, vagy a már meglévő eszköz felújítására is?

Eszköz felújításra nem lehet pályázni, kizárólag új eszköz beszerzése.

27. Mi minősül általános informatikai eszköznek és általános szoftvernek?

Általános informatikai eszköz a számítógép (asztali és hordozható eszközök egyaránt), perifériaeszközök, nyomtatók, szkennerek és ezek alkatrészei. Az általános szoftver olyan szoftver, amely nem csak a Pályázó tevékenységével összefüggő tevékenységhez kapcsolódik, hanem azon kívül is felhasználható (Pl: Windows, MS Office, stb.)

28. Az A) kategóriában be lehet-e szerezni mobiltelefont, tabletet, ha nyilatkozik a vállalkozás arról, hogy kizárja a személyes használatot?

Mobiltelefon és tablet beszerzése semmilyen körülmények közt nem támogatható.

29. 63 SK NACE kóddal - Információs szolgáltatás keretében pályázhat-e szervergépre, könyvelőszoftverre, számítógépekre?

Szerverre, könyvelőszoftverre lehet pályázni, számítógépre nem.

30. Napelemre lehet pályázni?

Igen, ha a vállalkozás megfelel minden egyéb, a Felhívásban foglalt jogosultsági szempontoknak és megfelelően indokolja a beszerzés szükségességét és a Felhívás 2. fejezetében rögzített célok valamelyikének történő megfelelését.

31. Valaki egyéb eszközök mellett drónt szeretne vásárolni, földmérés tevékenység végzéséhez. Pályázhat-e erre a C kategóriában? Ez egy nagy értékű speciálisan földméréshez kifejlesztett drón.

Drónra kizárólag az A kategóriában lehet pályázni.

32. Speciális utánfutó vehető? (nincs saját motorja, 5m hosszú, nagyméretű tárgyak szállításához pl. vasmegmunkáló)

Igen

33. A 6.14. pont: ültetvények: itt pontosan mi számolható el? Pl. szőlőtelepítésnél elszámolható-e a szőlőtőke (oltvány, csemete), és támrendszer is, a kiültetés költségei?

Az oszlopok és fémhuzal, mint eszközök elszámolhatók (amennyiben tételenként meghaladják a 100 ezer Ft-os értéket), a kiültetés költségei nem. Az oltványokat nem kell kiültetni, de be kell szerezni a megvalósítási határidőig.

34. Megvalósítási helyszín: van-e erre bármiféle iránymutatás, hogy mi számít alkalmatlannak, azaz hogy mekkora területnél mekkora kapacitású eszköz vásárolható? (traktor esetében pl. hány hektár föld kell?)

Iránymutatás nincs, mert a  különböző területek teljesítményigénye a meredekségüktől, talajtípustól, használat módjától, stb. függően különböző. Az értékelésnél az egyes pályázatokat egyenként vizsgáljuk.

35. Mit jelent az, hogy az eszköznek egyedi azonosításra alkalmasnak kell lennie? Elég-e, ha az eszközre ráragaszt egy matricát és ráírja, hogy a támogatásból lett megvéve (a fahordón nincs egyedi sorszám), illetve ráírja a leltári számot?

Ha egy eszköznek nincs egyedi sorszáma, akkor a leltári szám + matrica megfelelő.

36. Ha a pályázó a CED Szállítói Adatbázisban szereplő szállító árajánlatát csatolja, akkor nem is kell a felületen az eszközleírást kifejteni, és megkapom a max. pontot? Ilyen esetben is kell 3 ajánlat?

Automatikusan jár a 15 pont, ha a kiválasztott ajánlatot az adatbázisból töltötték le. Ebben az esetben is kell még két ajánlat.

37. Összesen hány darab árajánlatot kell benyújtani egy adott beszerzési tételhez kapcsolódóan?

Tételenként/eszközönként hármat, kivéve tenyészállatok, telepítésre alkalmas oltványok, csemeték, méhanya, illetve méhcsalád, mert fentiek vásárlása esetén elegendő egy árajánlat benyújtása. Az ajánlatoknak meg kell felelniük a felhívás 8. és 16. f) pontjaiban foglalt összes feltételnek.

38. Ha az eszközt nem Magyarországon szerezzük be, akkor minden levelet, árajánlatot, stb. le kell fordítani magyar nyelvre?

Igen

39. A traktor és a homlokrakodó kiegészítő megtalálható a https://szallitoiadatbazis.ced.hu/ weboldalon, de mint mezőgazdasági termék. Lehet a mezőgazdasági termékek közül választani annak ellenére, hogy a pályázó Baross-19-KKV pályázati kiírásban szeretn

Igen, ha igazolja a beszerzés szükségességét.

40. A pályázó a C kategórián belül egyedi szoftvert kíván vásárolni egy vállalattól. Ezt a konkrét célszoftvert egy konkrét vállalkozás értékesíti, így nem beszerezhető három ajánlat. Elegendő egy nyilatkozat az eladó részéről, hogy kizárólag ő jogosult e

Ebben az esetben nem a konkrét szoftverre kell három árajánlat, hanem a feladat ellátására képes, tehát hasonló szoftverre adott árajánlat elfogadható. Kizárólagossági nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha hasonló szoftver sem létezik.

41. A pályázati felhívás 16. g) pont a Pályázó által megművelt összes mezőgazdasági területre vonatkozik, vagy csak arra a telephelyre, amelyen a támogatott gépek, eszközök, állatok, évelő növények lesznek elhelyezve, ill. telepítve?

Csak arra az ingatlanra vonatkozó dokumentumokat kell benyújtani, amelyen a támogatásból beszerzett eszközök lesznek elhelyezve.

42. A HÁLÓ online pályázati rendszerben kitöltött adatlap és az online pályázói felületen található kapcsolódó nyilatkozatok kinyomtatott, Pályázó által aláírt példánya" - ezt hol találom?

A kitöltött pályázati adatlap és a kapcsolódó nyilatkozatok a pályázat elektronikus ellenőrzése, lezárása, véglegesítése után lesznek nyomtathatók. Ezt szükséges 2 helyen cégszerűen aláírni és beszkennelve feltölteni az online pályázói felületre, majd ott elektronikusan beküldeni, továbbá egy eredeti példányban személyesen leadni a felhívásban megjelölt irodák bármelyikében.

43. A megvásárolt gépet lehet- e kölcsönnel terhelni? Önrészre szeretnénk felvenni hitelt (banki hitel).

Igen, de ha a fenntartási időszakban a bank érvényesíteni a biztosítékot, úgy a Pályázónak vissza kell fizetnie a támogatást.

44. Milyen finanszírozás van? szállítói vagy van utófinanszírozás is?

A kifizetés a korábbi kiírással (Baross-17) ellentétben minden esetben a Pályázó számlájára történik. Kifizetést igényelni az önerő kifizetését követően és az eszköz teljes értékének kifizetését követően is lehet.

45. Ha jelenleg a cég nem áfa fizető - elszámoló, akkor ugye a jelenlegi feltétel mellett az árajánlatokat áfás árakra kell kikérni és így kell benyújtani a pályázatot és az összegeket is? Mi van abban az esetben, ha közben a cég áfa fizetővé válik?

Abban az esetben, ha a pályázat elszámolásakor már ÁFA fizető lesz a cég, akkor a pályázat beadásakor áfa nélküli ár alapján kell igényelni a támogatást. Szükség esetén az első beszerzés előtt igényelni kell az ÁFA körbe való bekerülést.

46. Mit kell írni a "Támogatás forrása:" mezőbe?

A Baross-17 pályázatok esetében: Magyar Állam által nyújtott támogatás.

47. A HÁLÓ-n az alapadatok megadásánál, a támogatás részbe a Baross -17 nyertesek esetében a támogatásoknál fel kell –e tüntetni a nem Magyarországról kapott támogatásokat?

Igen, fel kell tüntetni az összes elnyert támogatást. A de minimis keretbe csak a Magyarországról kapott de minimis támogatást számítjuk bele.

48. Hány évre visszamenőleg kell feltüntetni a kapott támogatásokat?

3 évre visszamenőleg (a támogatás odaítélésének dátuma 2017-2019 közötti)