Skip to main content

Informujeme ctených uchádzačov

Informujeme ctených žiadateľov, že Riadiaci orgán programu Baross na svojom zasadnutí dňa 17.06.2020 rozhodol o objeme finančných prostriedkov, podpore jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácie predložených na Výzvu Baross-19-KMG, ako aj o podaných odvolaniach v súvislosti  s februárovými rozhodnutiami.

Riadiaci orgán týmto rozhodnutím zabezpečil  zdroje pre všetkých oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie vo výške  1029,5 miliónov forintov. O výsledku rozhodnutia obdrží každý žiadateľ o poskytnutie dotácie elektronické  oznámenie na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Zoznam podporených žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré získali dotáciu v II. Etape Výzvy Baross-19-KMG ako aj konečnú výšku dotácie zverejníme po spracovaní odvolaní.

Riadiaci orgán zabezpečí finančné zdroje aj pre 1765 žiadateľov poskytnutie dotácie, predložených na Výzvu Baross-19-KKV v hodnote maximálne 6,496 miliárd forintov. Rozhodnutie o týchto Žiadostiach sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.