Skip to main content

Žiadosti o výplatu

Žiadosti o platbu je možné predkladať  elektronicky  cez online platformu od 10.07.2020 (piatok) iba v prípade ak má prijímateľ podpísanú zmluvu o poskytnutí dotácie.

Informujeme ctených Konečných prijímateľov, že v súvislosti s projektmi Baross-19-KMG/KKV, v záujme toho, aby sme napomohli realizácii úspešných projektov, ako aj ich riadnemu vyúčtovaniu, na našej webovej stránke sme sprístupnili vzor Zmluvy o poskytnutí dotácii Baross-19-KMG/KKV, Návod na vyúčtovanie Baross-19-KMG/KKV, ako aj Technickú pomôcku, v ktorej je obsiahnutý okruh dokumentov potrebných pre vyúčtovanie zaobstarávaných položiek, ako aj návod pre Konečných prijímateľov ako podať Žiadosť o platbu na platforme HÁLÓ.

Žiadame Vás, aby ste si pred každým obstaraním preštudovali Návod na vyúčtovanie, lebo len na základe vhodnej dokumentácie budete mať možnosť na vyúčtovanie schválených položiek.

Pomocné materiály sú dostupné na nasledovnom odkaze:

https://baross-palyazatok.eu/segedletek