Ugrás a tartalomra

Baross-19-NMG – Árfolyam-kompenzációs tartalék igénylése

Tisztelt Pályázók!

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. („Támogató”) tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a „Baross-19-NMG - Határ menti közös mezőgazdasági beruházások című pályázati felhívás alapján hatályos támogatási szerződéssel rendelkező kedvezményezettek számára elérhetővé vált az „Árfolyam-kompenzációs tartalék” lehívásának lehetősége, amelyet a Támogató a 2020. augusztus 26-án kelt 1. számú egyoldalú támogatási szerződés-módosítással („1. számú Egyoldalú Módosítás”) biztosított az érintett kedvezményezetteknek.

A lehíváshoz szükséges „Számla összesítő segéd táblázat” formanyomtatványa és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató elérhető a https://baross-palyazatok.eu/segedletek menüpontban.

Az „Árfolyam-kompenzációs tartalék” kizárólag a záró kifizetési igénylés keretében hívható le a fent hivatkozott útmutató szerint, időközi kifizetési igénylések alkalmával kompenzációs összeget a Támogató nem hagy jóvá és nem folyósít. Azok a kedvezményezettek, akik az 1. számú Egyoldalú Módosítás alapján élni kívánnak a megvalósítási határidő kiterjesztésének lehetőségével az általuk tervezett új megvalósítási véghatáridőhöz kapcsolódó záró kifizetési igénylésben tudják majd ezt a lehívást is benyújtani.

Kérdés esetén az illetékes kapcsolattartók kereshetőek a már ismert elérhetőségek egyikén.


CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Támogató